Gebed voor elke dag: 

FEBRUARI 2024

Handelingen 6 : 4

Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening van het Woord.

Psalmen 86:5

Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen.

Laten wij danken voor!

*          De vele positieve reacties die we ontvangen over ons werk, met name over Lecturen en Backpacken

*          Dat alle spullen die niet meer naar Roemenië konden vanwege de strenge regelgeving, op dit moment op weg zijn naar Israël

*           De Gemeenten die ons werk ondersteunen met financiën en gebed. De “Vrije Evangelische

Gemeente” in Oldebroek, de “Vrije Baptisten Gemeente” in Borger, de Evangelische Gemeente “De Oase” in Doornspijk” en de Pinkstergemeente “Het Anker” in Den Helder

*           Alle anonieme gevers

*          De financiën die nodig zijn en ook binnen komen om het werk in Roemenië, maar ook in Nederland en België te kunnen blijven doen

*          Dat de Heilige Geest ons ook in 2024 zal helpen de weg te gaan die God voor ons heeft gepland

*           De overvloed aan zegeningen die we in 2023 van de Here hebben ontvangen

*          De uien die voor Roemenië waren bestemd en daar niet naar toe mochten, bijna allemaal zijn verkocht aan particulieren en dat we voor de opbrengst nu brood kunnen kopen

Wilt u bidden voor:

Dankonderwerpen zijn ook gebedspunten

*          Alle mensen die dagelijks uitstappen om de boodschap van liefde en genade op straat of waar dan ook met woord en daad uit te dragen

*          Bescherming van al onze medewerkers, tegen aanvallen van de boze en bescherming op de weg

*          Uw volk Israël, de vrede van Jeruzalem, alle nabestaanden van de slachtoffers die daar dagelijks in Israël en Palestina en in andere oorlogen op deze wereld vallen

*          Geestelijke bescherming, lichamelijke kracht en gezondheid om de bediening te kunnen blijven uitvoeren

*          Voor ons en alle medewerkers van Operation Rescue

Colossenzen 4:2 

Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;………..