Colossenzen 4:2
Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;

Spreuken 3:28 
Zeg niet tot uw naaste: Ga heen en kom terug, morgen zal ik geven, terwijl gij het hebt.

Danken, aanbidden en vragen om vertroosting en hulp doe je aan het begin van de dag. Voor velen is het misschien even wennen om aan het begin van de dag tijd vrij te maken voor God en Zijn Zoon, maar geloof me het versterkt je geloof!

Laten wij danken!

 • Dat Hij iemand geven heeft die een nieuwe Website voor ons bouwt!  Hij is al bijna gereed en kan dus binnenkort online
 • voor het evangelisatiewerk in Nederland, dat voor 2024 op het programma staat
 • dat onze reis naar Roemenië een geweldig rijk gezegende reis is geweest lees meer hierover in onze Nieuwsbrief van oktober en op de site
 • voor onze gezondheid, naar Geest ziel en lichaam, en de bediening waar God ons nog steeds voor gebruikt
 • voor de Gemeenten die ons werk ondersteunen met financiën en gebed. De “Vrije Evangelische Gemeente” in Oldebroek, de “Vrije Baptisten Gemeente” in Borger, de Evangelische Gemeente in “De Oase” in Doornspijk” en de Pinkstergemeente “Het Anker in Den Helder”
 • voor de financiën die nodig zijn om het werk in Roemenië, maar ook in Nederland en België te kunnen blijven doen dat God de fondswerf activiteiten die op stapel staan daartoe wil gebruiken (zie onder de link Actie)

Wilt u bidden:

 • voor de transporten richting Roemenië. De eisen om spullen te mogen exporteren naar Roemenië zijn zo streng geworden dat het voor ons bijna onmogelijk is om daaraan te voldoen dat het werk des ondanks onbelemmerd door kan gaan
 • dankonderwerpen zijn ook gebedspunten
 • voor alle mensen die dagelijks uitstappen om de boodschap van liefde en genade op straat of waar dan ook met woord en daad uit te dragen
 • voor bescherming van al onze medewerkers tegen aanvallen van de boze en bescherming op de weg
 • Bid dagelijks voor bescherming en beveiliging tijdens onze  reis naar Roemenië
 •   Dat ook het nieuwe Houtproject veel warmte mag brengen voor hen die het anders deze winter koud hebben
 • voor onze nieuwe webdesigner Herwin, dat God hem inzicht geeft en wijsheid om deze klus te klaren en voor onze samenwerking
 • voor Uw volk Israël, de vrede van Jeruzalem, alle nabestaanden van de slachtoffers die daar dagelijks in Israël en Palestina en in andere oorlogen op deze wereld vallen
 • dat kruidnotenactie een grote opbrengst mag hebben en dat Bakactie weer een succes mag worden