Get Joy

‘Get Joy’  =  Pak de vreugde

De apostel Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen: Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

En in 1 Tessalonicenzen 5 vers 16 zegt hij: Wees altijd blij. Altijd blij zijn in alle omstandigheden, blij om het offer dat de Here Jezus voor alle mensen gebracht heeft. God wil dat we blij zijn en mede daardoor aan de mensen laten zien dat Jezus van mensen houdt en graag deel wil hebben aan hun leven. Pak de vreugde van Jezus en deel uit!
Het Kinder E-Team ‘Get Joy’ is een onderdeel van Operation Rescue. Operation Rescue is een interkerkelijke organisatie (beweging) die zich ten doel heeft gesteld om op straten en pleinen aan alle mensen het evangelie van Jezus te brengen.

IMG_6167

Daarnaast zet zij zich in om met de kennis die zij door de jaren heen verworven heeft anderen toe te rusten en te discipelen. Ook is zij gespecialiseerd in het opleiden en trainen van kinder– en zondagsschoolwerkers. Het Kinder E-Team is daarvan een goed voorbeeld.
Ons uitgangspunt is: alles dat we van de Here hebben ontvangen (dat is dus alles), hebben we ontvangen om door te geven aan mensen die Hem niet kennen en om discipelen te maken.

Doelstelling Kinder E-Team ‘Get Joy’
Op een eenvoudige manier met gebruikmaking van visuele hulpmiddelen het evangelie bekend maken aan kinderen.

  • Bij voorkeur doen we dat in de buitenlucht op braderieën, markten, jaarmarkten en interkerkelijke bijbelvakantieweken.
  • In principe treden we alleen op op uitnodiging van en in samenwerking met plaatselijke kerken en/of gemeenten.
  • Voor het organiseren van een kinderfeest gaat onze voorkeur uit naar locaties als  buurt- en dorpshuizen of andere soortgelijke locaties.
  • Door onze optredens willen we plaatselijke mensen inspireren en motiveren om zich als kinderwerker in te zetten in de kerk/gemeente en in het Koninkrijk van God.
  • Ook try-out voorstellingen op basis– en middelbarescholen behoren tot de mogelijkheden.

Financiën
Omdat OperationRescue al ruim 23 jaar werkt volgens het principe van de geloofszending: de Here voorziet, is er geen verplichte bijdrage voor u. Wel vragen we u om in overleg met de Here een vrijwillige bijdrage te overwegen, die u dan kunt overmaken naar rekening 348479654 t.n.v. OperationRescue. Wel komen de eventuele huur van een zaal en andere bijkomende kosten voor rekening van de meewerkende kerken en gemeenten.

Onze grootste beloning is om met gebruik van poppentheater, schetsbord, clownerie, objectlessen, ballonnerie en handige trucs een kinderfeest te maken tot eer en glorie van Jezus de Heiland en Verlosser voor een ieder die tot Hem komt!
En natuurlijk ook om een feest voor kinderen te maken
!

Voor meer informatie kijkt even rond op onze site of u stuurt ons een mail met uw vraag of opmerking, klik HIER of bel met 0655-132670