Kinderwerk algemeen

Kinderen horen bij de gemeente van vandaag! Sterker: zij zijn de gemeente van vandaag!

Later brachten enkele mensen hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de discipelen zeiden dat zij Hem niet mochten lastig vallen. Laat die kinderen toch bij Mij komen”, zei Jezus. “Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van de hemelen is ook voor hen.” Hij legde zijn handen op hun hoofdjes en zegende hen voordat Hij verder ging. Matteüs 19 vers 13 – 15 (Het Boek)

Aartopstoel.mdEen belangrijk gegeven bij kinderwerk is de communicatie. Hoe breng ik de boodschap die ik wil doorgeven aan de kinderen op een voor hen begrijpelijk niveau. De kinderwerker speelt hierbij een
belangrijke rol. Hij of zij is degene die iets aan de kinderen wil overbrengen.

Hij of zij moet begrijpen welke filters er tussen hem of haar en de ontvangers (de kinderen) staan. Aan de filters die er zijn moet de kinderwerker zijn taalgebruik en de middelen aanpassen om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Leer de kinderlogica te begrijpen en maak daar gebruik van.

We weten allemaal dat het niet altijd lukt en dat we soms de plank gewoon misslaan. Het is dan belangrijk om te kijken waar het is misgegaan. Wat zou anders kunnen? Moet ik het programma aanpassen, is het goed afgestemd op het niveau van de doelgroep?

Wij willen u graag helpen om door middel van een korte cursus van twee avonden of een zaterdag, op deze en andere vragen antwoorden te vinden. U zult ervaren dat hierdoor het kinderwerk en de kinderwerkers inhoudelijk en kwalitatief sterker worden.

U kunt kiezen uit de volgende onderdelen:
* Creatief vertellen                                 * Gebruik objectlessen           Klik hier voor meer ideeën
* Poppentheater                                     * Doelgroepen
* Gebruik schetsbord                           * Gebruik ballonnen
* Verantwoord goochelen                 * Lessen voorbereiden

Voor meer informatie kijkt even rond op onze site of u stuurt ons een mail met uw vraag of opmerking, klik HIER of bel met 0655-132670