Roemenie

Oldebroek 24-01-2023

Op dit moment ondersteunen we het hele jaar door ± 130 gezinnen door middel van brood- en voedselpakketten;   35 gezinnen in Botoșani en 65  gezinnen in Viilii Tecii (Bistrita) en 35 gezinnen in Lunca Mureşului . De gezinnen in Botosanie krijgen wekelijks een of twee gratis broden en een pakje boter en eenmaal in de maand een fles olie, de gezinnen in Bistrita krijgen wekelijks 2 broden, plus regelmatig een voedselpakket. De gezinnen in Mureşului krijgen wekelijks 1 brood.
In  Casa Ioana  in Botosanie sponsoren we elke maand 17 kinderen € 250.00 per maand.  In dit huis hebben Cristi en Alina de leiding, zij zijn ook verantwoordelijk voor het Broodproject en het verdelen van de hulpgoederen. Het broodproject kost € 375,00 per maand.
In Viile Tecii waar John en Rita van de Foundation Our Live Mission  de leiding hebben,  sponsoren we in hun gezin maandelijks  één kind voor € 20,00.  John zorgt ook voor het uitdelen van de hulpgoederen en het broodproject. Met ingang van januari 2023 loopt het broodproject, €250,00 per maand,  in Tiile Vecii van januari t/m april en van september t/m december.
Omdat het als gevolg van Covid19 financieel niet goed ging met kindertehuis Tulapia in Lunca Mureşului sponseren we hen t/m mei 2022 met een bedrag van €200,00 per maand. We zijn dankbaar dat we in januari 2023  dit project voor onbepaalde tijd  konden verlengen. Ook kunnen we aan de   armsten van het dorp, 35 gezinnen, wekelijks twee broden  geven. Kosten € 340,00 per maand.
De broodprojecten in Botosanie en in Viilii Tecii (Bistrita) bestaan inmiddels alweer een aantal jaren en voorzien in een grote behoefte. Ook de komende jaren zal hulp aan de allerarmsten van essentieel belang blijven.  Tijdens onze reizen naar Roemenië  hebben we met eigen ogen de armoede daar gezien. We zouden graag meer willen doen, maar daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Transport/hulpgoederen

Op dit moment kunnen we tweemaal per jaar een transport met hulpgoederen naar Roemenië zenden. Ze gaan bij toerbeurt naar John  en naar Cristie. Per keer is dat ongeveer 15 m3 kleding, bedden, dekens, schoenen, truien, babybadjes, tafels, kachels, wandelwagens, buggies, kinderstoelen enz.  De kosten zijn vrij hoog tegenwoordig, maar gelukkig voorziet de Heer telkens weer. In verband met politieke geschillen over schengenverdragen is het nu even moeilijk om spullen naar Roemenië te exporteren.

Vrijwilligerswerk

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers kunnen we het werk in en voor Roemenië blijven doen! Ook kunnen we een beroep doen op een aantal mannen die altijd klaar staan om te helpen bij het laden van de transporten. We willen ze zeker niet vergeten: de bidders, de mensen die dagelijks Operation Rescue en al hun medewerkers in gebed en dankzegging voor de Troon van |Gods genade brengen.

Ze organiseren regelmatig fondswerfacties zoals het Kruitnotenproject, het Bloemenkransproject, het ATB-project enz. De opbrengst van al deze activiteiten komt na aftrek van de onkosten 100% ten goede aan onze projecten in Roemenië.  De hulp van al deze mensen kunnen we niet missen!
Onze dank gaat in de eerste plaats naar onze Hemelse Vader, maar ook naar allen die Operation een warm hart toe dragen!

U kunt ook donateur worden van het voedselprogramma van Operation Rescue door maandelijks € 5,00 over te maken naar NL96RABO0348479654 t.n.v. Operation Rescue met de vermelding 100 x 5 Roemenië.

U kunt ook een periodieke gift overmaken, dit levert belastingvoordeel op voor de gever: download het formulier, overeenkomst_period_gift_in_geld,  vul het in en stuur het naar de belastingdienst en naar Operation Rescue!  U kunt ook een eenmalige gift overmaken naar het rekeningnummer van Operation Rescue NL96RABO 0348479654; met de vermelding:  “PROJECTEN ROEMENIË” of u scant de QR-code en maak op die manier een gift over.
Voor meer informatie bel of mail je met Aart Elbertsen 0655-132670 – rescuepeople@operation-rescue.org

Aart Elbertsen