Come over

Kom over en help ons
Handelingen 16:9

En Paulus kreeg ‘s nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons!
Elkaar helpen dat is een van de sterke kanten van evangelisatie. Samen in de naam van Jezus; daarin ligt kracht.

Gelukkig komt het nogal eens voor dat verschillende kerken en evangelische gemeenten samenwerken in evangelisatie. Zelf heb ik meerdere malen ervaren dat als je tijdens een openluchtsamenkomst in een plaats kunt spreken namens de kerken/gemeenten van die plaats, er meer kracht van uit gaat. God wil dat we als een eenheid samen optrekken. Hij wil dat we acht op elkaar geven en daar waar mogelijk en nodig met elkaar samenwerken
Hebreeën 12:15

Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

Overal waar evangelisatieactiviteiten ontwikkeld worden kan men vaak hulp gebruiken; schroom daarom niet om te vragen of je mee mag doen. Omdat de animo voor evangelisatie over het algemeen niet echt dik gezaaid is binnen de kerk, is jouw hulp vaak heel erg welkom.
Op sociale media kun je activiteiten genoeg vinden waar je aan mee zou kunnen doen.
Snuffel eens rond en meld je aan. In bijvoorbeeld Assen en Gouda zijn maandelijks evangelisatieacties, en ik weet dat uw/jouw hulp welkom is.

Laat zien dat mensen met passie voor Jezus ook passie voor mensen hebben. En een groot verlangen hebben om Jezus bekend te maken!
De Voorwaarde
De voorwaarde is dat je Jezus kent als je persoonlijke verlosser.