Backpacken in de Achterhoek

Een gratis Bijbel voor iedereen, dat is Gods plan voor de Achterhoek!
Heb jij visie voor evangelisatie en zoek je een zinvolle besteding voor één vrije zaterdag per maand?

Backpacken in de Achterhoek
Meer dan tien jaar geleden is de visie ontstaan om een speciale uitgave van het Nieuwe Testament voor de Achterhoek te laten drukken. In samenwerking met het toenmalige ‘Regioteam voor de Achterhoek.

Na veel overleg en informatieavonden konden we de eerste druk naar de drukker sturen. (zie linker boek op de foto). Van deze uitgave zijn inmiddels meer dan 8000 exemplaren gratis weggegeven. We hebben inmiddels al heel veel dorpen en steden bezocht. Vorig jaar 2022 was de druk op en moest er een nieuwe druk komen. Maar om de oorspronkelijke cover en formaat opnieuw te laten drukken was financieel ( de prijzen waren inmiddels flink gestegen) gezien geen optie. Dus moesten we op zoek naar een eenvoudiger uitgave en zo kwamen we terecht bij de Citty Bible.. Dit is een kleiner formaat en er moest een nieuw ontwerp voor de cover komen (zie rechter boekje op de foto). Na dat ook de financiën rond waren konden we 1000 exemplaren van deze nieuwe uitgave laten drukken.

Vier maanden geleden zijn we in Neede begonnen met het aanbieden van de nieuwe uitgave van

‘Het Boek veur de Achterhoek’

Mensen zijn blij en verbaasd dat ze zomaar een Bijbel aangeboden krijgen, een Bijbel met de titel Het Boek ‘Veur de Achterhoek’. Anderen willen er niets van weten, maar velen hebben in het verleden een Boek aangenomen. Ongeveer 8000 stuks hebben hun weg al gevonden naar mensen die meer over God en zijn Zoon Jezus wilden weten. Het is dus zeker zinvol. Op dit moment hebben we de nieuwe 4e druk van 1000 stuks 1000 die weggegeven mogen worden. Kunt u, wilt u ons helpen deze deur-aan-deur aan te bieden? De Bijbel is gratis.

Maar u kunt ons financieel helpen om dit mooie werk te kunnen blijven doen. Uw gift is welkom op: NL96RABO 034 8479 654 t.n.v. Operation Rescue, met de vermelding: Het Boek Veur de Achterhoek.

We hebben inmiddels al heel veel plaatsen bezocht. Op dit moment zijn de mensen in Neede ons doel. We komen eens per maand bijelkaar bij de Fam. Franken aan de Rondweg. In principe elke vierde zaterdag van de maand. Wil jij je gaven en talenten ontdekken? Leren evangeliseren? Heb jij het verlangen om iets voor Jezus en de medemens te doen?
Neem dan contact op met Aart Elbertsen 0655-132670 of stuur een mail naar rescuepeople@operation-rescue.org