Evangelisatie als leefstijl

Geloven is als een klein scheepje dat computer gestuurd de grote oceaan oversteekt
Onverstoorbaar blijft het op koers!

Evangelisatie begint bij jezelf, bij jouw manier van geloven en de manier waarop jij handen en voeten geeft aan je geloof in de praktijk van het dagelijks leven. Met andere woorden: ben je een vrome Hendrik, of ben je een Hendrik die vroomheid zichtbaar maakt in woord en daad? Iedere christen kan weten dat we door het doen van goede werken de hemel niet kunnen verdienen.

Christen zijn is een leefstijl: iemand die zijn hart geheiligd heeft voor Jezus. Geheiligd: is apart gezet van al het andere; Jezus op de eerste plaats. Het is een keuze die we kunnen maken, bijvoorbeeld door te zeggen: Hij heeft vanaf vandaag de eerste plaats in mijn leven, bij alles wat ik doe, hoe ik reageer (bijvoorbeeld een kort lontje), hoe ik met mijn naaste omga, hoe ik met mezelf omga; heb ik het verlangen dat ik verander en groei naar de gelijkvormigheid aan Jezus. De naaste liefhebben (ook mijn vijanden) en met zachtmoedigheid tegemoet treden

…., maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.

(1 Petrus 3 :15 en 16).

Dan ga je ervaren:
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; …………
Efeze 2 vers 8 en 9

Het geloof in Jezus Christus is de enige voorwaarde om behouden (gered) te worden, maar ook om te groeien in geloof! En dat is in overeenstemming met het verlangen van God dat we zullen wandelen in de werken die Hij heeft voorbereid.