Financiën / Beloningsbeleid

ANBINUMMER: 811018854 = RSIN 10-09-2021

Beloning bestuurders en medewerkers

De Stichting werkt volgens het principe van de geloofszending en neemt derhalve geen medewerkers in loondienst aan. Alle fulltime medewerkers moeten door middel van het opbouwen van een vriendenkring voorzien in het eigen levensonderhoud.

Gebruik bus

Het bestuur van Stichting Operation Rescue heeft unaniem besloten om aan de familie Elbertsen als dank voor het gratis ter beschikking stellen van hun bus voor het werk van de Stichting de reparatiekosten van de bus te betalen. Deze kosten worden betaald uit de algemene middelen, met een maximum van €1100,00 per boekjaar.

Medewerkers

De medewerkers van de Stichting ontvangen inkomsten via de Stichting, maar ze moeten hierover zelf inkomstenbelasting betalen. De Stichting heeft geen mensen in loondienst.

Elke medewerker heeft binnen de Stichting een eigen rekeningnummer waar zijn of haar inkomsten op binnenkomen. Er is derhalve sprake van geoormerkte giften. Ook komen geoormerkte giften binnen voor speciale projecten, zoals bijvoorbeeld het project Roemenië, Bijbels voor de Achterhoek, Suriname e.d..
De medewerkers ontvangen op geen enkele wijze loon voor geleverde diensten, alleen gemaakte onkosten kunnen op vertoon van kassabonnen worden vergoed.

Bestuurders

Bestuurders van de Stichting zijn niet bevoegd de inkomsten van de Stichting ten eigen bate over te maken.

Kosten Stichting

De kosten die de Stichting maakt om te kunnen functioneren (de zogenaamde overheadkosten) worden uit de algemene middelen betaald en worden nooit in mindering gebracht op de geoormerkte giften.