Persoonlijk getuigenis

Hoe geef ik mijn persoonlijk getuigenis en wat is het doel?
Hoewel dit natuurlijk een strikt persoonlijke kwestie is, zijn er wel en paar adviezen die kunnen helpen om ons getuigenis duidelijk te verwoorden.

Het doel is om anderen te bemoedigen en te laten weten waarom jij gelooft!
Vaak krijgen we tegenstand als we getuigen uit het Woord van God. De tegenargumenten die mensen dan aanvoeren zijn onder andere:
a. Weet je zeker dat de Bijbel waar is?
b. Weet je zeker dat God bestaat?
c. Dat kun jij wel zeggen, maar………..
d. Hoe zit het dan met al die mensen die nooit van God of Jezus gehoord hebben?

En nog veel andere tegenwerpingen zul je tegenkomen, want het is de boze er in de eerste plaats om te doen anderen bij Jezus weg te houden en indien mogelijk jou aan het twijfelen te brengen. Wees daarom zeker van je zaak door vast te staan op het Woord van God en de beloften die Hij geeft. Vertel de ander hoe jij de Heer hebt leren kennen en hoe je met Hem het leven aankunt.

En hoe het zit met de mensen die niet geloven of niet willen geloven; dat is niet jouw verantwoordelijkheid om daar iets over te zeggen. Dat is de verantwoordelijkheid van God en vn di ander!

Een aantal aandachtspunten in je persoonlijk getuigenis
1 Schrijf je persoonlijk getuigenis op in volgorde van hoe je tot geloof gekomen bent en wat er vanaf dat moment is veranderd.
Probeer het daarna uit je hoofd te leren, zodat je het in een gesprek kunt inbrengen.
2 Vertel in de eerste plaats hoe en waar jou leven begonnen is. Of je bent opgegroeid in een christelijk gezin of in een kerkelijk milieu of als atheïst, en hoe
leven er toen uitzag. Vertel eerlijk hoe dat gegaan is, maar maak het niet extra spannend. Maak dit deel van je getuigenis niet te lang!
3 Vertel hoe jij tot bekering bent gekomen, hoe je Jezus hebt leren kennen en wat dat met je heeft gedaan, vertel van de verandering die je hebt ervaren.
Niet alle mensen hebben een radicaal bekeringsverhaal, zoals Paulus bijvoorbeeld
Veel christenen zijn opgevoed en grootgebracht met het geloof en hebben altijd geweten dat ze een kind van God zijn omdat ze geloven in het offer van
Jezus.
Een Thimotheüs-getuigenis, (2 Timoteüs 1 vanaf vers 3)
hoe je vanuit de opvoeding hebt ontdekt dat God er is en dat de Bijbel waar is, en dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is.

4 Vertel vervolgens wat er veranderd is vanaf het moment dat je Jezus hebt leren kennen, nadat je jezelf hebt overgegeven aan Jezus, omdat je tot het inzich
bent gekomen dat je een zondaar was die vergeving nodig heeft.
Vertel hoe je het zogenaamde zondaarsgebed hebt gebeden en het directe gevolg daarvan.
5 Hoe heeft Jezus je leven veranderd en hoesta je nu in je dagelijks leven en in relatie met Jezus.
En wat Hij voor jou heeft gedaan, dat Hij dat ook voor je gesprekspartner en voor alle mensen wil doen. Geef hen Johannes 3 vers 16-18 mee!

Roep mensen op tot bekering!

Het zondaarsgebed:
Here ik begrijp en belijd dat ik een zondaar ben. Wilt u mijn zonde vergeven en de relatie met U
herstellen? Kom in mijn leven en leer mij om te leven volgens Uw verlangen, en onderwijs mij in Uw Woord.

Een aantal punten op een rij gezet die je kunnen helpen je getuigenis duidelijk te verwoorden, zodat
anderen erdoor bemoedigd worden.
Maar vertrouw er op dat als jij het verlangen hebt om God met je getuigenis te dienen, God jou de woorden zal geven.