Uitleg evangelie

Hoe vertel ik het evangelie en wat vertel ik?

Veel christenen vinden het lastig om het evangelie duidelijk uit te leggen.

Daarom hier een paar tips.

Beginnen bij het begin.

Wees ontspannen en weet wat je doel is, je moet ook weten wat het evangelie inhoudt en er van overtuigd zijn dat de Heilige Geest je woorden zal geven om te spreken. Dat Hij erbij is! Het is belangrijk dat je tijdens een gesprek probeert te ontdekken wie de ander is en wat hij of zij van het evangelie en de Bijbel weet, of ze geloven dat er een God is, of dat ze helemaal blanco tegenover het geloof staan; er niets of weinig van weten.
Dat is mede bepalend hoe het gesprek verder gaat. Toon duidelijk interesse in de ander, laat merken dat je in hem of haar geïnteresseerd bent en dat het in de eerste plaats niet je doel is om de ander te bekeren.

Probeer aan te sluiten daar waar de persoon, geestelijk gezien, op dat moment staat. Een ontspannend algemeen praatje is vaak een goede methode om tot een gesprek te komen.

Begin niet meteen te preken of te oordelen en gebruik gewone spreektaal. Als je de boodschap met een Bijbeltekst wilt ondersteunen, probeer dat in het gesprek in te brengen zonder dat je direct zegt: de Bijbel of Gods Woord zegt…………. . Laat je nooit negatief uit over andere kerken of geloofsrichtingen en religies! Gebruik ook niet heel veel Bijbelteksten in een gesprek, de ander krijgt dan het idee met een wandelende encyclopedie te maken te hebben en voelt zich een niet gelijkwaardige gesprekspartner.

Ondersteun je verhaal, indien mogelijk, met je persoonlijk getuigenis. Probeer duidelijk te maken waarom jij gelooft en waarom geloven belangrijk voor je is. Het is verstandig om eerst een stukje onderwijs over evangelisatie te volgen. Theorie en of een creatieve cursus kunnen echt helpen.

Het kan heel effectief zijn om het boekje ‘Stappen naar Vrede met God’ als leidraad te gebruiken.
Je kijkt dan met je gesprekspartner naar de mening van het boekje, en dat is voor de ander minder bedreigend dan dat je hem van jouw mening probeert te overtuigen.

Je moet wel even opletten wanneer je het boekje in het gesprek introduceert.
Schroom niet als de gelegenheid zich voordoet om met de ander te bidden of om de ander uit te nodigen zelf te bidden. Bijvoorbeeld ‘het zondaarsgebed’.

Het evangelie

  1. God schiep hemel en aarde en de mens, om in een levende relatie met Hem te leven.
  2. De mens mocht niet eten van de boom van kennis en goed en kwaad; dat hebben ze toch gedaan. Zo hebben ze de relatie met God verbroken en moesten ze sterven. Dat heet de erfzonde.
  3. Maar God zond zijn Zoon naar deze wereld om mens te worden zoals wij. Omdat Hij zonder zonde was kon Hij de straf `voor onze zonde op zich nemen en daarvoor aan het kruis sterven.
  4. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood en Hij leeft tot in eeuwigheid.
    Nu is de weg voor de mens weer vrij om tot God te gaan en vergeving van zonden en het eeuwig leven te ontvangen.
    Hij (Jezus) heeft de zonde (de verbroken relatie met God) weer hersteld en Hij roept het uit: ‘Kom tot Mij, als je het moeilijk hebt en het niet meer ziet zitten.’

Een gebed:
Heer ik moet eerlijk bekennen dat ik het alleen niet red, ik ben een zondaar. Wilt U mijn zonden vergeven en in mijn leven komen? Wilt U mij helpen om volgens Uw principes te leven.

Amen