Interkerkelijke evangelisatie en hulpverlening
Geloof in beweging

Gebed voor elke dag:
MEI 2024

Openbaring 7:12
Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.

Openbaring 11:17 : Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal!

 • Dat we zaterdag 4 mei in Vorden mochten starten met Backpacken! Voor de openheid die er was en de vele Nieuwe Testamenten (Het Boek ver de Achterhoek) die we aan de mensen mochten geven
 • Dat in de kosten voor koffie, soep, de locatie en lokale medewerkers wordt voorzien door de Evangelisatiecommissie in Vorden
 • De Gemeenten die ons werk ondersteunen met financiën en gebed. De “Vrije Evangelische
  Gemeente” in Oldebroek, de “Vrije Baptisten Gemeente” in Borger, de Evangelische Gemeente “De Oase” in Doornspijk” en de Pinkstergemeente “Het Anker” in Den Helder
 • De financiën die nodig zijn en ook binnen komen om het werk te kunnen blijven doen
 • Dat de Heilige Geest ons ook in 2024 zal helpen de weg te gaan die God voor ons heeft gepland
 • Dat de sponsoractie voor de vijf meisjes – zie de website , Helpers gezocht! – door de Heer gezegend wordt en dat het vrucht mag dragen
 • Dat we al één sponsor hebben gevonden voor een van de meisjes in Casa Ioana. Ook is er een
  gift binnengekomen voor de vier andere meisjes

Hebreeën 4:16: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Dankonderwerpen zijn ook gebedspunten

 • Bescherming van al onze medewerkers, tegen aanvallen van de boze en bescherming op de weg
 • Uw volk Israël, de vrede van Jeruzalem, alle nabestaanden van de slachtoffers die daar dagelijks in Israël en Palestina en in andere oorlogen op deze wereld vallen
 • Geestelijke bescherming, lichamelijke kracht en gezondheid voor Maria en Mij (Aart) om de bediening te kunnen blijven uitvoeren
 • De Heilige Geest Gods kinderen gaat inspireren een Goddelijk leven te gaan leiden:
  zodat zij werkelijk het verschil gaan maken in de wereld
 • Het project Geit: dat we 20 geiten kunnen kopen voor de mensen in Roemenië
 • De evangelisatie die deze maand in Assen rondom de TT-activiteiten plaats vinden
 • Meer helpers voor het Backpackproject in Zuidlaren – onder leiding van Johan en Corrie Bom
 • Jan en Anneke van den Berg, Johan en Corrie, het bestuur van Operation Rescue
 • Aart en Maria; Maria heeft veel last van de ziekte van Menière en Aart heeft last van een Hernia onder in de lage rug