Veel mensen in Roemenië hebben nog steeds hulp nodig om het hoofd boven water te houden. Misschien hebt u de mogelijkheid om de helpende hand te bieden? U kunt alleen een geit sponsoren, maar u kunt ook een kleiner bedrag overmaken. Bijvoorbeeld 10 x 15 = ook € 150,00
Wilt u mee helpen op termijn hun toekomst te verbeteren? Maak dan een bedrag over naar NL96RABO0348479654 t.n.v. Stichting Operation Rescue met de vermelding: Geit.