Contact

 

Stichting Operation Rescue

rescuepeople@operation-rescue.org
www.operation-rescue.org
Evangelist en teamleider:  Aart Elbertsen
OR werkt volgens het principe van de geloofszending.
Giften voor het werk van OR kunnen worden overgemaakt naar:
Rekening NL96RABO0348479654  t.n.v.
Operation Rescue
Geeft u wel aan of uw gift voor een bepaalt project is bestemd of voor het algemeen werk.
Gift voor het algemeen werk is code 3
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Deventer onder nummer 08107968.
Operation Rescue is door de belastingdienst
erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) .
ANBINUMMER:  811018854 = RSIN
Adres:
Vierschotenweg 2a
8095 PP Oldebroek
The Netherlands

+31 (0)  655132670                                                                 27-04-2023

 

 

 

.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp (verplicht)

    Uw bericht