Contact

 

Stichting Operation Rescue

rescuepeople@operation-rescue.org
www.operation-rescue.org
Evangelist en teamleider:  Aart Elbertsen
OR werkt volgens het principe van de geloofszending.
Giften voor het werk van OR kunnen worden overgemaakt naar:
Rekening NL96RABO0348479654  t.n.v. Operation Rescue
Geeft u wel aan of uw gift voor een bepaalt project is bestemd of voor het algemeen werk.
Gift voor het algemeen werk is code 3


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Deventer onder nummer 08107968.

Operation Rescue is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) .
Adres:
Vierschotenweg 2a                                                  ANBINUMMER:  811018854 = RSIN
8095 PP Oldebroek
The Netherlands
+31 (0)  525631864

+31 (0)  655132670                                                                  13-04-2020

 

 

 

.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp (verplicht)

    Uw bericht