ANBI informatie

Operation Rescue

Is een organisatie die zich heeft toegewijd aan het bekendmaken van het evangelie van Jezus. Het verlangen van de organisatie is om alle mensen te bereiken met het reddende evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus dat komen gaat. Daarom gaan we de straten en de pleinen op en bezoeken we de huizen om de mensen te ontmoeten daar waar ze zijn en ze te informeren over de boodschap van de Bijbel en hulp te bieden daar waar het nodig is.

We willen het voorbeeld van Jezus en vele anderen die ons zijn voorgegaan volgen en met woord en daad mensen helpen. Het evangelie is nog steeds een kracht Gods en een oproep om voor de naaste te zorgen en dat merk je op straat, want mensen blijven staan en luisteren naar de boodschap van liefde en acceptatie.
We willen heel bewust in gesprek gaan met alle denominaties en andere religieuze groeperingen, en zo een bijdrage leveren aan een samenleving die zich bewust is van het feit dat God de Schepper is van hemel en aarde.

Activiteiten

Het organiseren van kleinschalige interkerkelijke evangelisatieprojecten in binnen- en buitenland. Het geven van workshops in creative streetwork: hoe benader ik mensen, kinderwerk enz..

Workshops

Er zijn workshops in: Schetsbord, Poppentheater, Objectlessen, Het kind en de kinderwerker, en nog veel meer. Mensen van OR zijn beschikbaar om in uw gemeente, koffiebar, jeugdgroep, bijbelstudiegroep een presentatie te komen verzorgen en visie over te dragen.

Document Belastingdienst

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1folorg