Deur aan deur

Nok Nok wie is daar?
De Apostel Paulus roept ons op om aanhoudend te bidden. Gebed is een belangrijk middel om in contact met God te blijven, maar er wordt ook kracht aan verleend. Daarom is voortdurend gebed voor en tijdens een actie van groot belang!
Colossenzen 4 : 2 – 6 – Jacobus 5 : 16
Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.
Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit.
Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

In gebed kun je mensen oproepen hun hart te openen voor het Woord, dan kunnen we van het geheimenis van Jezus spreken. Het gaat hier om de deur van het hart van mensen, maar we mogen ook bidden dat de deuren van de huizen waar we aanbellen open gaan. En dat de persoon die opendoet zijn of haar hart openstelt voor het evangelie van Jezus die zegt:

Openbaring 3 : 16 : 20
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

In samenwerking met kerken en gemeenten in een plaats, gewoon bij alle huizen aanbellen is de beste strategie om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Dat levert vaak verrassend positief resultaat op. Nee niet alle mensen zitten op het evangelie te wachten, veel mensen geven God de schuld van alles dat fout gaat, anderen zijn gewoon heel erg onverschillig. Met deze mensen is het vaak moeilijk communiceren.
Maar heel veel mensen nemen wel de tijd om een praatje te maken. Het gebeurt regelmatig dat we met mensen mogen bidden. Ook mogen we vaak mensen doorverwijzen naar een Alphacursus, een gespreks- of een Bijbelstudiegroep. En heel af en toe mag je iemand tot Jezus leiden!

Mensen vinden het vaak moeilijk om de Bijbel te lezen en die kun je vaak motiveren door ze te leren hoe ze de Bijbel op een begrijpelijke manier kunnen lezen en kunnen onthouden wat ze gelezen hebben; en dat helpt echt.
Het resultaat van deur-aan-deurbezoek is veel breder dan mensen denken; mensen denken dan vaak aan bekeerlingen, maar er is veel meer vrucht. Het is ook belangrijk dat mensen groeien in geloof en daardoor dichter bij God komen. Als je dat allemaal mee mag maken is het helemaal geweldig.

Deur-aan-deurbezoek stellen veel mensen echt op prijs! Kom een keer meedoen: het brengt jezelf dichter bij God.
Aanhoudend bidden versterkt de band met God en levert onder andere vrijmoedigheid op. Een belangrijk advies van de Bijbel is:

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.’ Hebreeën 10 : 35.
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Hebreeën 4 : 16