Zending

Stichting KingdomIT is een organisatie die tot doel heeft om wereldwijd met informatietechnologie de levensomstandigheden van mensen te verbeteren en of in combinatie het Evangelie uit te dragen. Dat doel wordt bereikt door in samenwerking met Christelijke instellingen IT-gerelateerde oplossingen te bieden.  www.kingdomit.nl
 logo (1) Medewerkers van Agapè willen hun geloof en leven delen met andere mensen vanuit hun passie voor Jezus Christus. Agapè is een internationale en interkerkelijke beweging van mensen die de Grote Opdracht helpen vervullen. Die opdracht is: het Evangelie bekend te maken aan alle mensen.
 logo  Open Air Campaigners: Onze ongeveer 200 evangelisten, gevestigd in 26 landen, gaan en staan ​​waar niet-christenen effectief kunnen worden bereikt met het evangelie. Centrum openlucht bijeenkomsten zijn een belangrijk deel van het werk in vele landen, maar we werken ook op scholen, op het strand, in fabrieken, op schepen, in ziekenhuizen en rusthuizen.
 images  De Christian Motorcyclists Association is een actieve en dynamische motorclub, gericht op het aangaan, onderhouden en versterken van relaties met mensen en clubs in de motorwereld. De leden van de CMA willen door hun oprechte belangstelling in mensen iets van de liefde van Jezus Christus laten zien. Niet dwingen, maar dienen is één van de slogan’s van de CMA. 
 download Sinds de oprichting in 1967 is evangelieverkondiging de hoofdactiviteit van de Oost Europa Zending (OEZ). Hulpverlening speelt daarbij een grote rol, maar deze gaat altijd hand in hand met de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.
  Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, en werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties.

 3822315 Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Dit doet Open Doors door het verspreiden van bijbels en andere christelijke lectuur, het geven van trainingen en het bieden van praktische hulpverlening.
 om-transforminglives

Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie in beweging voor God! We zijn al ruim 50 jaar actief in het helpen van de kerk om de Bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot   straatevangelisatie en jongerenwerk.

green home childeren

De stichting heeft als doel hulp te verlenen aan kinderen in Roemenië en het vertellen van het evangelie van Jezus Christus. Onze visie is – dat wij geloven door in jonge kinderen te investeren met onderwijs, aandacht en de liefde van God, zij perspectief en een betere kans krijgen om een weg te vinden in de maatschappij.

Help u ons mee ?   EZA – verzekeringen

“Uniek in Nederland: Speciaal voor zendelingen het noodfonds voor zendelingen .”