Gebed voor elke dag: 

APRIL 2024

Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijdt u te allen tijd.

Bidt zonder ophouden.

Dankt in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
1 Thessalonicen 5:15 – 18

Laten wij danken voor:

*          Dat we in Vorden een locatie hebben waar we elke maand kunnen samen komen, om van
daaruit te gaan Backpacken

*          Dat in de kosten en de soep en lokale medewerkers wordt voorzien

*           De Gemeenten die ons werk ondersteunen met financiën en gebed. De “Vrije Evangelische

Gemeente” in Oldebroek, de “Vrije Baptisten Gemeente” in Borger, de Evangelische Gemeente
“De Oase” in Doornspijk” en de Pinkstergemeente “Het Anker” in Den Helder

*          De gift van € 1000,00 die is binnengekomen, om de kosten voor de 5e druk van “Het Boek
veur de Achterhoek” compleet te maken        

*          De financiën die nodig zijn en ook binnen komen om het werk te kunnen blijven doen

*          Dat de Heilige Geest ons ook in 2024 zal helpen de weg te gaan die God voor ons heeft
gepland

*          De uien actie die uiteindelijk  een groot succes is geworden

*          De grote gift die de VEG Oldebroek heeft gedoneerd aan het Kindertehuis “Casa Ioana” in
Botosanie, om de problemen met de brandveiligheid op te lossen

*          Dat de sponsoractie voor de vijf meisjes – zie de website , Helpers gezocht! – door de Heer
gezegend wordt en dat het vrucht mag dragen

Wilt u bidden voor:

Dankonderwerpen zijn ook gebedspunten

*          Alle mensen die dagelijks uitstappen om de boodschap van liefde en genade op straat of waar
dan ook met woord en daad uit te dragen

*          Bescherming van al onze medewerkers, tegen aanvallen van de boze en bescherming op de
weg

*          Uw volk Israël, de vrede van Jeruzalem, alle nabestaanden van de slachtoffers die daar
dagelijks in Israël en Palestina en in andere oorlogen op deze wereld vallen

*          Geestelijke bescherming, lichamelijke kracht en gezondheid voor Maria en Mij (Aart) om de
bediening te kunnen blijven uitvoeren

*          Bescherming van alle medewerkers van Operation Rescue  en van al Gods kinderen in deze
barbaarse wereld

*          De wereld leiders die mede verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie in de wereld

*          dat ze Jezus leren kennen en tot bekering komen

*          De Heilige Geest Gods kinderen gaat inspireren een Goddelijk leven te gaan leiden:

            zodat zij werkelijk het verschil gaan maken in de wereld