Het Plan

Doet u mee?
Samen in de Bijbel op zoek gaan naar Gods plan?
Doel: Het ontdekken van Gods plan: Vrede en Leven
De realisatie van dat plan Deel 1: Het Paradijs

Genesis 1
Nadat God de aarde en al wat daarop was, dieren, vissen, bomen, vogels, planten, gras enz., het heelal met de sterren, planeten, zon en maan gemaakt had, zag Hij dat het goed was wat Hij gemaakt had en Hij zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;…………. (vers 26) God heeft de mensen lief. Hij wil graag dat u vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig leeft. Dat is leven in vrede met God en met elkaar.
God heeft in de Bijbel laten opschrijven dat Hij de mensen liefheeft.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Lees meer van Gods plan